Een jurist in Winterswijk voor juridisch advies!

Zoekt u een jurist in Winterswijk voor juridisch advies? Door een juridisch adviesbureau in te schakelen weet u zeker dat uw juridische vragen snel en vakkundig beantwoord worden. Bent u benieuwd in welke situaties een jurist of een juridisch medewerker u rechtshulp kan bieden? Juristenbank zet alle belangrijke informatie voor u op een rijtje over de werkzaamheden van een jurist, rechtshulp in diverse rechtsgebieden (zoals op fiscaal gebied of in familierecht) en wat u van de Rechtsbijstand kunt verwachten.

Wanneer een jurist uit Winterswijk inschakelen?

Een jurist of juridisch medewerker inschakelen voor advies is verstandig in diverse situaties. Zowel in uw privé leven als bij problemen op zakelijk gebied kan een jurist of juridisch medewerker u een onafhankelijk, juridisch advies geven. Voorbeelden van situaties waarmee een jurist u kan helpen zijn onder andere bij het opstellen van contracten en andere officiële documenten, bij het oplossen van een (zakelijk) conflict, als u gaat scheiden, bij een fiscaal conflict of als u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn. Ook als u verdacht wordt van een misdrijf of problemen ondervindt met organisaties of de overheid, kan het raadzaam zijn om een juridisch adviesbureau uit Winterswijk te contacteren.

Wat is het verschil tussen een jurist en juridisch medewerker?

Het verschil tussen een jurist en een juridisch medewerker is dat een juridisch medewerker een lagere opleiding heeft genoten. De medewerker is hierdoor vaak de rechterhand van een jurist, helpt bij de werkzaamheden en kan juridisch advies geven. Voor de meer specifieke juridische problemen of als u voor de kantonrechter moet verschijnen, zal een jurist u verder helpen.

jurist Winterswijk

Kom in contact met meerdere juristen en vergelijk tarieven!

Zoekt u een jurist uit Winterswijk voor juridisch advies? Vergelijk tarieven voordat u een juridisch adviesbureau inschakelt!

Vergelijk offertes
fiscaal jurist Winterswijk

Fiscaal jurist in Winterswijk

Een fiscaal jurist heeft een universitaire Rechten opleiding genoten en is gespecialiseerd in fiscaal recht. Hoewel iedereen zich een belastingadviseur mag noemen, is een fiscaal jurist een beschermde titel. Een fiscaal jurist houdt zich bezig met zaken zoals bezwaar maken of in beroep gaan tegen aanslagen van de Belastingdienst. Een fiscaal jurist kan u advies geven als u problemen ondervindt met de Belastingdienst of als u vragen heeft omtrent het betalen van de belasting. Een fiscaal jurist kan zowel bij bedrijven als particulieren rechtshulp op fiscaal gebied bieden.

Wat kan een bedrijfsjurist in Winterswijk voor u betekenen?

Een bedrijfsjurist is werkzaam binnen een organisatie. Hier houdt hij zich bezig met alle juridische kwesties binnen het bedrijf. Van het opstellen en controleren van contracten en overeenkomsten met klanten en leveranciers tot juridische personeelszaken: de bedrijfsjurist biedt rechtshulp. De bedrijfsjurist kan bovendien een advies uitbrengen als het bedrijf in een juridisch conflict terecht komt, als er personeel aangenomen wordt of als er personeel ontslagen wordt. De bedrijfsjurist is vaak een echte allrounder, die zich eventueel wel kan specialiseren in bepaalde takken zoals intellectueel eigendom of privacyrecht. Ook kan de bedrijfsjurist het bedrijf doorsturen naar een specialist, zoals een advocaat of een fiscaal jurist.

Arbeidsjurist in Winterswijk

Een arbeidsjurist is gespecialiseerd in arbeidsrecht en kan zowel werknemers als werkgevers een advies geven bij juridische kwesties. Zo kan de arbeidsjurist bemiddelen bij conflicten tussen de werknemer en de werkgever, arbeidsovereenkomsten opstellen en een advies uitbrengen bij een ontslag. Ook als u geschillen hebt over bijvoorbeeld de betaling van uw loon, het opnemen van vakantiedagen, ziekte of een zwangerschap kan de arbeidsjurist optreden. De arbeidsjurist is altijd onpartijdig en zorgt er voor dat een conflict of juridisch vraagstuk snel en professioneel wordt opgelost.

arbeidsjurist Winterswijk

Wanneer is het beter om een advocaat in te schakelen?

Als u met een zaak voor de rechtbank moet verschijnen, bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. De advocaat heeft namelijk meer bevoegdheden, waardoor hij u mag vertegenwoordigen in de rechtszaal. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden of als u een kort geding wilt starten heeft u perse de rechtshulp van een advocaat nodig. In veel andere gevallen kan een jurist of een adviesbureau u vaak prima juridisch advies geven en helpen. Sterker nog, een gespecialiseerde jurist (zoals een fiscaal jurist, bedrijfsjurist of een arbeidsjurist) heeft vaak meer kennis van rechtshulp in zijn vakgebied dan een allround advocaat.

juridisch advies Winterswijk

Bent u op zoek naar een bekwame jurist die u met uw juridische probleem kan helpen? Wilt u graag eerst uurtarieven vergelijken voordat u een bedrijf inschakelt?

Bij ons vangt u twee vliegen in één klap. Vergelijk meerdere betrouwbare en ervaren juristen op uurtarief dankzij ons offertesysteem. Onze partner heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd met gerenommeerde bedrijven die werkzaam zijn in diverse vakgebieden. Zo zijn er fiscaal juristen, bedrijfsjuristen en arbeidsjuristen vertegenwoordigt in het netwerk naast de juridische medewerkers en juridische adviesbureau’s. Afhankelijk van uw juridisch probleem vinden wij voor u de juiste specialist!

Vergelijk ook uurtarieven en kom in contact met juristen uit Winterswijk

Rechtsgebieden

Een jurist of juridisch adviesbureau kan zich specialiseren in verschillende rechtsgebieden. Denk hierbij aan de eerder genoemde fiscaal jurist, bedrijfsjurist of arbeidsjurist maar ook aan juristen met een specialisatie in bijvoorbeeld familierecht of consumentenrecht. Afhankelijk van uw case kunt u op zoek naar een jurist met ervaring en kennis in uw juridische probleem. De meest voorkomende rechtsgebieden waarin juridische adviesbureaus advies geven worden hieronder beschreven:

Arbeidsrecht in Winterswijk

Een arbeidsjurist is gespecialiseerd in arbeidsrecht. De arbeidsjurist kan zowel werkgevers als medewerkers rechtshulp bieden. Voorbeelden van zaken die onder het arbeidsrecht vallen en waar een arbeidsjurist u een juridisch advies over kan geven zijn:

 • Bemiddeling en mediation bij arbeidsconflicten
 • Ontslag op staande voet, ontslag met wederzijdse toestemming of ontslag via het UWV
 • Vragen over en bemiddeling bij het regelen van transitievergoeding
 • Het opstellen en controleren van vaststellingsovereenkomst, arbeidscontract of andere overeenkomsten en contracten
 • Het wijzigen en opstellen van arbeidsvoorwaarden
 • Loonvorderingen
 • Vragen en geschillen omtrent re-integratie, ziekte, zwangerschap, verlof of vakanties
 • Vragen omtrent het sociaal zekerheidsrecht en/of een uitkering

Ontslagrecht

Een werkgever mag niet zomaar een medewerker ontslaan. Elke medewerker heeft namelijk ontslagrecht, wat inhoudt dat de werkgever zich aan bepaalde regels moet houden. Deze regels staan vaak opgesteld in de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan het ontslag op verschillende manieren regelen. Als het een ontslag met wederzijds goedvinden is, wordt dit schriftelijk geregeld. Als het gaat om ontslag na bijvoorbeeld langdurig arbeidsongeschiktheid, wordt het ontslag geregeld via het UWV. Tot slot kan een ontslag op staande voet –bijvoorbeeld na een ernstig conflict- plaatsvinden. In dit geval komt de kantonrechter aan het conflict te pas. De werkgever is hierbij altijd verplicht om een arbeidsjurist in te schakelen. Ook voor de werknemer kan het verstandig zijn om rechtshulp te regelen.

Goed om te weten: als u Rechtsbijstand heeft, heeft u recht op rechtshulp bij een juridisch adviesbureau naar vrije keuze bij ontslag of een ander arbeidsconflict. De arbeidsjurist zal uw belangen behartigen en bijvoorbeeld de transitievergoeding voor u regelen.

Consumentenrecht

Consumentenrecht is in het leven geroepen om de rechten van de consument te beschermen. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet bij een malafide bedrijf en nooit een product geleverd krijgt of als u (onder druk van een opdringerige verkoper) een abonnement afsluit, kunt u uw geld terug krijgen/ een abonnement ontbinden/ uw gelijk halen met hulp van het consumentenrecht. Er zijn verschillende juristen en juridische adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in deze vorm van rechtshulp. Voorbeelden van zaken waarmee u terecht kunt voor advies zijn onder andere:

 • Vragen, geschillen en onduidelijkheden over garantie van product
 • Bij aankoop van een ondeugdelijk product
 • Als u een aankoop wilt annuleren
 • Vragen en geschillen over de bedenktijd van een aankoop
 • Wanprestatie van een bedrijf en ontbinding van een overeenkomst
 • Vragen over de algemene voorwaarden
 • Als u een vluchtvertraging heeft en een vergoeding eist
 • Bij annulering van een vlucht

Bestuursrecht

Bestuursrecht heeft alles te maken met besluiten van de overheid. Als u een conflict heeft met een beslissing van de overheid, bezwaar wilt maken of wilt weten wat uw rechten en plichten zijn dan kunt u juridisch advies vragen aan een adviesbureau dat gespecialiseerd is in bestuursrecht. Bij dit onderdeel van rechtshulp worden verschillende cases behandeld. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • Vragen en geschillen over bouwrecht, omgevingsrecht, een bestemmingsplan, milieurecht
 • Vragen en geschillen over vergunningen
 • Vragen en geschillen over sociaal zekerheidsrecht, uitkering, vreemdelingenrecht, verblijfsvergunning, visum, naturalisatie, inburgering
 • Bezwaar maken of een regeling treffen bij verkeersboetes, andere vragen of conflicten over verkeershandhaving
 • Problemen met arbeidszaken ambtenaren, zoals een bestuursorgaan dat niet aan zijn plichten voldoet

Civiel recht

Civiel recht is een verzamelnaam voor zaken die zowel burgers onderling als burgers met organisaties en organisaties met organisaties kunnen hebben. Binnen het civiel recht vallen onder andere het familierecht en handelsrecht. Een civiele procedure is vaak openbaar en kan zowel bij de kantonrechter als bij de civiele rechter behandeld worden. Bij welke rechter de zaak behandeld wordt, is afhankelijk van de waarde die op het spel staat. Gaat het om meer dan €25.000,- dan zal de zaak bij de civiele rechter verschijnen en heeft u een advocaat nodig. Gaat het om minder geld, dan kan een jurist u rechtshulp bieden. Uiteraard kunt u altijd van te voren juridisch advies inwinnen bij een adviesbureau. Een juridisch medewerker kan vaak de uitslag van een mogelijke rechtszaak voorspellen. Voorbeelden van zaken die onder andere bij civiel recht behandeld worden zijn:

 • Recht van overpad
 • Conflicten over de erfafscheiding
 • Hinder of overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast)
 • Huurrecht

Huurrecht

Huurrecht gaat over alle regels omtrent het huren. Huurrecht is van toepassing zowel bij het huren van een huis of kamer als bij het huren van bijvoorbeeld een fiets of een auto. Onder het huurrecht vallen onder andere regels omtrent de huurovereenkomst, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging. Voor advies over huurrecht en advies over uw rechten en plichten tijdens het huren of verhuren, kunt u terecht bij diverse juridische instanties.

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht bestaat uit de rechten en plichten die een verbintenis met zich meebrengt. Verbintenissenrecht valt onder het civiele recht wat inhoudt dat de verbintenis zowel tussen particulieren als organisaties kan plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst of aan aansprakelijkheid. Binnen een bedrijf zal een bedrijfsjurist altijd een advies geven over diverse onderwerpen die onder het verbintenissenrecht vallen. ook voor particulieren kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen bij een jurist of adviesbureau als zij bijvoorbeeld een koopovereenkomst willen sluiten of een conflict hebben over een verbintenis. Voorbeelden van onderwerpen die binnen het verbintenissenrecht vallen zijn onder andere:

 • Aansprakelijkheid
 • Wanprestatie of andere conflicten over een verbintenis
 • Onderzoeksplicht koper
 • Verjaring en stuiting
 • Onrechtmatige daad (in strijd met bijvoorbeeld een contract)
 • Een koopovereenkomst, huurovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

Ondernemingsrecht

Onder ondernemingsrecht vallen allerlei juridische problemen waar een bedrijf met een winstoogmerk te maken mee kan krijgen. Als een bedrijf advies wil over ondernemingsrecht, zal een adviesbureau het bedrijf waarschijnlijk doorverwijzen naar een bedrijfsjurist. Een bedrijfsjurist is namelijk gespecialiseerd in het geven van juridisch advies over ondernemingsrecht. Daarnaast kan de bedrijfsjurist bemiddelen bij conflicten en helpen bij het opstellen van overeenkomsten, contracten, algemene voorwaarden of een incasso. Tot slot kan de bedrijfsjurist optreden als er onduidelijkheden zijn over het vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid of als er een faillissement plaatsvindt.

Incasso

Als ondernemer is er niks zo vervelend als niet of te laat betaald worden. Een bedrijfsjurist of juridisch adviesbureau kan u helpen bij het invorderen van een incasso. Het advies is meestal om een aanmaning te sturen namens een jurist of advocaat en (in het uiterste geval) beslag te leggen op het ontroerend of roerend goed van de wanbetaler. Uiteraard kunt u ook het advies krijgen om de incasso procedure niet te starten. Soms blijkt de incasso procedure namelijk duurder dan het bedrag dat u tegoed heeft.

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht heeft alles te maken met de facetten van het leven. Denk hierbij aan de geboorte van een kind, maar ook aan trouwen en de dood. Omdat bij personen- en familierecht vaak emoties komen kijken, is het advies om tijdig rechtshulp in te schakelen bij vragen of conflicten. Vraag dit advies altijd aan een jurist of adviesbureau dat gespecialiseerd is in familierecht. Voorbeelden van zaken die onder personen- en familierecht vallen zijn:

 • Erkennen van een kind
 • Het opstellen van afspraken omtrent alimentatie
 • Het opstellen van samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden
 • Alle zaken die bij scheiden komen kijken (verdeling van de inboedel, het opstellen van een ouderschapsplan, et cetera)

Scheiden

Als u gaat scheiden, is het heel verstandig om juridisch advies in te winnen. Tijdens dit advies komen een aantal belangrijke onderwerpen (zoals de verdeling van de inboedel en een omgangsregeling voor de kinderen) ter sprake. De echtscheiding rondmaken gebeurt uiteindelijk via de rechtbank en met behulp van een advocaat. U kunt zowel uw eigen advocaat inhuren als kiezen voor een gezamenlijke advocaat. Kies wel altijd voor een vorm van rechtshulp dat gespecialiseerd is in familierecht.

Letselschade in Winterswijk

Letselschade is schade die ontstaat door toedoen van een ander. Letselschade kan zowel psychisch als lichamelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of mishandeling. Als u letselschade heeft opgelopen, is het heel belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Aan de hand van dit advies zult u te weten komen of u recht heeft op een vergoeding en kunt u beslissen of u vervolgstappen wilt ondernemen.

Ook voor andere juridische problemen kan een jurist u helpen…

Kom in contact met in een jurist uit Winterswijk

Wat kost een jurist uit Winterswijk gemiddeld?

Het uurtarief van een jurist is afhankelijk van zijn ervaring, kennis en specialisatie. Daarnaast speelt de complexiteit van uw case een rol in de kosten. De kosten van een juridisch medewerker zijn vaak een stuk lager dan die van een advocaat. Het uurtarief van een juridisch medewerker bedraagt vaak tussen de €50,- en de €100,-. Het uurtarief van een advocaat ligt vaak rond de €150,- en de €250,-. De kosten van een jurist zijn vaak lager dan die van een advocaat en hoger dan een juridisch medewerker. Gemiddeld ligt het uurtarief van een jurist rond de €100,- en de €150,-. Een specialist als een fiscaal jurist, een bedrijfsjurist of een arbeidsjurist rekent soms een wat hoger bedrag voor een advies. U kunt natuurlijk altijd verschillende juridische adviesbureaus bellen voor informatie over hun diensten en uurtarief. Als u een rechtsbijstand heeft, worden bovendien (een deel van) de kosten vergoed. Neem daarom altijd even contact op met de rechtsbijstand voordat u een juridisch adviesbureau inschakelt.

Hoe zijn de kosten voor juridisch advies in Winterswijk opgebouwd?

Als u een fiscaal jurist, bedrijfsjurist, arbeidsjurist of juridisch adviesbureau uit Winterswijk om advies wilt vragen moet u niet alleen letten op het uurtarief. Naast het uurtarief kunnen er namelijk ook bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij aan administratie- en kantoorkosten. Daarnaast zegt alleen het uurtarief natuurlijk niet zoveel over het totale bedrag dat u kwijt zult zijn aan uw case. Per opdracht kunnen de kosten behoorlijk verschillen en afhankelijk zijn van onder andere de complexiteit. Zo kan een fiscaal jurist voor complexe rechtshulp meer rekenen dan een juridisch medewerker voor het opstellen van een standaard document. Voor een precies inzicht in de kosten is het dus verstandig om een vrijblijvende offerte op te vragen bij diverse juristen en juridische adviesbureaus. Vergelijk de prijzen en vraag eventueel na of u recht heeft op rechtsbijstand. Voor rechtsbijstand betaalt u vaak een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

juridisch medewerker

Hoe zit het met rechtsbijstand?

De rechtsbijstand is een rechtshulp in Winterswijk waar u gebruik kunt maken in verschillende situaties. Als u de verzekering rechtsbijstand afsluit, heeft u recht op juridisch advies en bemiddeling bij diverse juridische kwesties. Denk hierbij aan bemiddeling van een arbeidsjurist bij een ontslag of een andere kwestie van arbeidsrecht. Ook advies van een juridisch medewerker bij een conflict, letselschade of vragen over bijvoorbeeld huurrecht vallen onder de dekking van de rechtsbijstand verzekering. De rechtsbijstand geeft u vaak de vrije keuze bij het vinden van een juridisch adviesbureau. Hoewel de rechtsbijstand een eigen bijdrage kan vragen (en de rechtsbijstand verzekering maandelijks betaalt moet worden), bent u met de rechtsbijstand vaak een stuk goedkoper uit dan wanneer u de rechtshulp zelf zou moeten betalen. Heeft u geen rechtsbijstand verzekering afgesloten? In sommige gevallen heeft u alsnog recht op rechtsbijstand en juridisch advies in Winterswijk. Of u hier recht op heeft is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de inhoud van uw probleem.

Vergelijk prijzen en bespaar op de kosten van een jurist!

U heeft veel informatie kunnen lezen over de diensten en het soort juridisch advies dat juristen in Winterswijk aanbieden. Wanneer u denkt dat uw juridisch probleem verholpen kan worden door een jurist heeft het zeker zin om uurtarieven te vergelijken. Niet elke jurist in Winterswijk werkt met hetzelfde uurtarief, via onze offertedienst kunt u, geheel vrijblijvend en kosteloos, meerdere juristen vergelijken op uurtarief / prijs.

Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het invullen van het contactformulier op de offertepagina. Dit kost u slechts 2 minuten van uw tijd, maar kan u veel geld besparen op de kosten van een jurist. Door het vergelijken van de bedrijven heeft u zelf de keuze voor wie u kiest. U zit nergens aan vast.

Een goede tip is om ook de referenties van een jurist te bekijken wanneer u een vrijblijvende prijsofferte heeft ontvangen. Zo kunt u een goedkope jurist vinden die goed te boek staat. Succes!

Vergelijk ook in:

Vergelijk juristen

Plaatsen in de gemeente Winterswijk

Hoofdplaats: Winterswijk
Dorp: Meddo
Website van de gemeente Winterswijk
Omliggende gemeenten: Oost Gelre, Aalten en de Duitse gemeenten: Vreden, Stadtlohn, Südlohn, Borken, Rhede en Bocholt

Juristenbank.nl
Voor iedereen

info@juristenbank.nl Juridisch advies bij Juridische problemen