Bent u op zoek naar jurist voor juridisch advies?

Vergelijk juristen op prijs, vraag offertes aan!

Door (tijdig) juridisch advies te vragen, kunt u conflicten snel oplossen, juridische problemen voorkomen of afspraken officieel vastleggen.

Juristenbank helpt u bij het inwinnen van juridisch advies. Zo vindt u bij Juristenbank duidelijke informatie over rechtshulp.

Wilt u weten waar een juridisch adviseur u precies bij kan helpen? Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Uw startpunt voor goede informatie!

Wij hebben Juristenbank.nl opgezet zodat u simpel en snel in contact kan komen met meerdere juristen uit uw omgeving.

Vind vandaag een jurist!

Wat is juridisch advies?

Bij een conflict maar ook bijvoorbeeld bij het kopen van een huis, het opstellen van een contract, het verdelen van een erfenis of bij het beginnen van een eigen bedrijf kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Bij dit onderdeel van rechtshulp kijkt een adviseur met u mee naar uw juridische vragen. Vervolgens krijgt u een onafhankelijk advies en wordt u attent gemaakt op uw rechten en plichten.

Waarom een jurist inschakelen?

Een jurist is een onafhankelijke adviseur die u helpt bij het oplossen van uw juridische problemen. Naast dat de jurist over de benodigde kennis en ervaring beschikt om snel en kundig te handelen, weet hij als geen ander hoe u een conflict kan oplossen of voorkomen. De jurist kan bovendien optreden als bemiddelaar. Zo kan hij in gesprek gaan met de tegenpartij en een geschikte oplossing vinden. Hierbij behartigd de juridisch adviseur altijd uw belangen. Tevens kan een adviseur u helpen bij het opstellen van juridische documenten en u attenderen op belangrijke kwesties binnen bijvoorbeeld uw bedrijf. Tot slot kan de adviseur situaties analyseren en de uitkomst van een eventuele rechtszaak voorspellen.

Met welke juridische problemen kan een jurist u helpen?

U kunt met diverse juridische problemen of vraagstukken terecht bij een juridisch adviesbureau. Zowel particulieren als zakelijke klanten zijn welkom voor advies. Voorbeelden van problemen of vraagstukken zijn:

Juridische conflicten

 • Zakelijke conflicten
 • Conflicten in familiare sfeer
 • Bij letselschade
 • Consumentenzaken; een miskoop, garantie, incassozaken
 • Huurrecht of burenconflict
 • Erfgoed en het verdelen van een erfenis
 • Verkeersovertreding
 • Bestuursrecht; geschillen over vergunningen, uitkering, et cetera

Juridische hulp

 • Problemen met de Belastingdienst
 • Bij faillissement en schulden
 • Arbeidsrecht; problemen met een ontslag, proeftijd, concurrentiebeding, vrije dagen of arbeidsovereenkomst
 • Om intellectueel eigendom te beschermen
 • Voor informatie over internationaal en Europees recht
 • Als u een huis gaat kopen of verkopen

Opstellen en controleren

 • Van een contract of overeenkomst
 • Van algemene voorwaarden
 • Van een arbeidsovereenkomst
 • Van een testament
 • Van een huurovereenkomst
 • Bij een echtscheiding of andere onderdelen van het familierecht (bijvoorbeeld het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, et cetera)
jurist

Voor bedrijf en particulier de oplossing

Zowel in uw privéleven als binnen uw bedrijf kunt u tegen juridische problemen aanlopen of juridische vragen hebben. Bijvoorbeeld als u een conflict heeft waar u zelf niet uitkomt of bij een situatie waarin u wilt weten wat uw rechten zijn. Daarnaast is het heel belangrijk om sommige zaken simpelweg goed te regelen. Denk hierbij aan een samenlevingscontract als u gaat samenwonen maar ook aan het beschermen van uw intellectueel eigendom als u een gat in de markt heeft ontdekt. Bij deze situaties (en veel meer) kan een adviesbureau u op weg helpen.

Vraag vrijblijvend offertes aan!

Wat voor juristen zijn er?

Een jurist kan werkzaam zijn in diverse onderdelen van de rechtswereld. Zo is een arbeidsjurist gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht. De arbeidsjurist kan helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, bij het aannemen van personeel of bij een ontslag. Een bedrijfsjurist werkt binnen een organisatie en houdt zich bezig met alle juridische zaken. Zowel bij personeelszaken als bij het opstellen van contracten en overeenkomsten wordt de bedrijfsjurist ingeschakeld. Een fiscaal jurist treedt op als een onafhankelijke belastingadviseur bij particulieren en bedrijven. Tot slot kunnen juristen zich in diverse onderdelen van recht specialiseren, denk hierbij aan intellectueel eigendom, privacyrecht of familierecht.

Hoe gaat een jurist/juridisch adviesbureau te werk?

Als u een juridische expert of adviesbureau inschakelt, volgt er altijd eerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Vervolgens krijgt u een advies, waarin onder andere de risico’s en kansen worden besproken als het tot een rechtszaak zou komen. Daarnaast zal u tijdens dit gesprek een goed beeld krijgen van wat u kunt verwachten van het adviesbureau. Na dit adviesgesprek neemt de adviseur (eventueel) vervolgstappen. Dit doet hij door contact te onderhouden met de tegenpartij en –als het tot een procedure komt- de processtukken voor te bereiden. Tijdens een proces zal de adviseur uw belangen behartigen.

Verschil jurist en juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker is iemand die een adviesbureau ondersteunt in de werkzaamheden. Zo helpt de juridische medewerker bij het vooronderzoek, het verwerken van het dossier, het controleren van gegevens en het opstellen van standaard documenten. De juridisch medewerker kan vaak prima juridisch advies geven, maar heeft een lagere opleiding genoten dan een jurist. Een juridisch medewerker heeft bovendien geen bevoegdheid om uw belangen te behartigen bij de kantonrechter. Ook voor meer specifieke rechtshulp kunt u vaak beter terecht bij een jurist.

juridisch advies

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Juristen en advocaten hebben beiden een universitaire studie Rechtsgeleerdheid afgerond. Een advocaat heeft daarna echter stage gelopen op een advocatenkantoor, is beëdigd als advocaat en heeft diverse aanvullende cursussen gevolgd. Tevens moet een advocaat zich elk jaar laten bijscholen en is hij verplicht om lid te zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hoewel een advocaat dus in principe aan strengere eisen voldoet, bent u bij juristen voor veel juridische vragen ook aan het juiste adres. Slechts in enkele situaties bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als een procedure bij de rechtbank noodzakelijk is.

Wanneer is juridisch advies gratis?

Voor gratis juridisch advies kunt u terecht op diverse websites en bij sommige instanties. Voorbeelden hiervan zijn het Juridische Loket, de Rechtswinkel, de ConsuWijzer en bij sociaal raadslieden in uw gemeente. Ook als u Rechtsbijstand heeft kan advies gratis zijn. Rechtsbijstand is een verzekering die u juridische bijstand biedt in diverse situaties. Let er wel op dat u de Rechtsbijstand ook betaalt als u er geen gebruik van maakt. Tot slot wordt er soms een eigen bijdrage gerekend als u rechtshulp nodig heeft.

Wij hebben recent mensen geholpen uit:

Amsterdam | Rotterdam | Haarlem | Groningen | Zwolle | Leeuwarden | Arnhem | Tilburg | Den Haag | Den Bosch | Middelburg | Utrecht

Bezoekers over Juristenbank.nl

Handige website met goede informatie, ik heb mij hier ingelezen over een juridisch conflict en via de offertedienst een jurist gevonden.

– R. Khatri

Ik zocht juridische hulp vanwege een onterecht ontslag. Door Juristenbank in contact gekomen met meerdere arbeidsjuristen uit mijn omgeving.

L. de Wit

Via Google ben ik terecht gekomen op deze website en heb ik verschillende offertes ontvangen van juristen. Wel tevreden, niet alle offertes tegelijk binnen.

– K. Lachman

Juristenbank.nl
Voor iedereen

info@juristenbank.nl Juridisch advies bij Juridische problemen